Regressie- en Reïncarnatie

Bij Regressie- en Reïncarnatietherapie gaan we er vanuit dat veel klachten en problemen voortkomen uit eerdere, onverwerkte traumatische en pijnlijke ervaringen. Deze ervaringen kunnen in verschillende levensfases in het huidige leven, of in één of meerdere vorige levens tot stand gekomen zijn. De oorzaken van de klachten in het huidige leven kunnen bijvoorbeeld in de jeugd, tijdens de geboorte, vóór de geboorte (in de baarmoeder) of op een moment dat je minder of niet bewust bent (onder narcose, bij een coma, een ongeluk, een schok – of iets anders) tot stand komen.

Deze klachten en problemen kunnen keer op keer de kop opsteken en ze kunnen zich in verschillende vormen manifesteren. Het is heel goed mogelijk dat je geen verband tussen de verschillende klachten kunt vinden. Tijdens de therapie gaan we op zoek naar de oorsprong van het probleem en naar verschillende fases en momenten waarop het probleem zich herhaald heeft. Door ons op het probleem, de bijbehorende emoties, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen te concentreren, kunnen we deze terugvinden, in je huidige bewustzijn oproepen en er mee werken. Regressie- en Reïncarnatietherapie is een inzicht gevende therapie. Hierdoor maak je het volledige proces van herbeleving bewust mee. Je gaat ervaren wat er gebeurd is (het trauma) en waarom. Je krijgt inzicht in de ervaringen uit het verleden, en de verbanden met je eventuele huidige problemen. Na afloop van de behandelingen zal je je als herboren voelen. De inzichten die je opdoet zullen de kwaliteit van je leven verbeteren.

Voor wie?
Regressie- en Reïncarnatietherapie is geschikt voor iedereen die bereid en in staat is om aan zichzelf te werken, en eigen gevoelens en gewaarwordingen serieus neemt. De therapie is heel geschikt voor kinderen. Bij zwangerschap dient vooraf een gesprek plaats te vinden.

Voor informatie over Regressie- en Reïncarnatietherapie voor kinderen verwijs ik je naar de pagina “Voor kinderen” op deze website.

Voor wie niet?
De therapie is minder geschikt voor mensen die emotie-onderdrukkende medicijnen, slaapmiddelen of drugs gebruiken, vanwege de remmende werking daarvan op de herbeleving. Dit is sterk afhankelijk van de soort en hoeveelheid van de middelen die gebruikt worden. De therapie is ook minder geschikt voor mensen die psychotisch zijn of daar erg gevoelig voor zijn. Heb je hier vragen over? Bel mij dan gerust even.