Relatie-coaching

Bij relatie-coaching kijken we naar problemen die tussen partners zijn ontstaan, de manier van onderling communiceren, en elkaars wensen, dromen, beperkingen en kwaliteiten. Hierdoor ontstaat meer inzicht – de eerste stap bij het opnieuw en gezamenlijk vormgeven van jullie toekomst.

In een relatie leren we elkaar en onszelf beter kennen. Heel vaak staan we in een relatie met een ander op een vergelijkbare manier zoals we staan in relatie tot onszelf. Als er problemen zijn, kunnen we verschillende strategieën hebben: ervoor vluchten, het probleem negeren en doen alsof er niets aan de hand is, of datgene wat een probleem is juist confronteren, en het opzoeken. De situatie kunnen we dan op een destructieve of constructieve manier benaderen.

Er zijn verschillende manieren waarop we in relatie staan met een ander (laten we voor het gemak die ander even partner noemen). Onze pijnen, teleurstellingen, tekortkomingen, wensen, dromen, idealen, innerlijke kinderen, onze opvoeding en overtuiging – en zelfs die van onze familie en onze voorouders – dit komen we allemaal tegen in de manier waarop we in relatie met onze partner staan.

We kunnen ervoor kiezen om mét elkaar te zijn, en elkaar pijn te doen, te negeren, te kleineren, elkaar de schuld te geven, elkaar te blokkeren en te bekritiseren, maar zijn we dan gelukkig? Of we kunnen kiezen om samen gelukkig te zijn, en open tegen elkaar te zijn, elkaar te respecteren, de ruimte te geven en te gunnen. We kunnen elkaar vleugels geven, om te kunnen vliegen, groeien, een beter mens te worden en te zijn.

En we kunnen met een open ‘mind’ en open hart naar elkaar luisteren. Elkaar opzoeken waar we zijn, wat we voelen en wat onze hartenwensen zijn. Een warme hand doet veel meer dan een koud woord. We kunnen er voor kiezen om er achter te komen wat de ander eigenlijk wil zeggen, en wat schuilt er achter zijn of haar kreet, woorden, schreeuw, lach, boosheid, het negeren, de kritiek, het doen alsof, de beschuldigingen, en al die andere uitingen van de zoektocht naar (h)erkenning.

Soms komen we in een vicieuze cirkel terecht, waar we niet zonder hulp uit kunnen komen. In een relatie nemen we heel vaak onbewust een rol aan die voor ons makkelijker uitkomt, of het meest bekend is. Onze partner kiest daarbij een vergelijkbare, daarop aangepaste rol. Er ontstaat een tijdelijke balans. Maar, hoe dan ook, er komt een tijd dat we groeien, en dan worden we ons meer bewust van deze rol. Als we voelen dat die rol ons niet meer bevredigt en zelfs tegen ons werkt, dan willen we het rolpatroon doorbreken, maar dat gaat niet makkelijk. De balans in de relatie raakt tijdens zo’n periode weer verstoord. En onze eigen balans wankelt herhaaldelijk door het met wanhoop willen investeren in een relatie die ons niet bevredigd, maar waar we aan vast houden ter wille van onze kinderen, familie, vrienden of simpelweg omdat we het kennen, het vertrouwd geworden is, een gewoonte. Of omdat we onze partner niets willen aandoen, of hem of haar zielig vinden. Werken aan een relatie brengt veel groei en bewustwording met zich mee, voor beide partners.

Laat je licht stralen en doorbreek de muur. Door je te laten stralen, kun je veel meer bereiken dan je voor mogelijk hield. Je ongelukkig of je gelukkig voelen? Dat is een belangrijke keuze.
Als je geen besluit neemt, neem je het besluit om geen besluit te nemen.
De werkwijze

Tijdens relatie coaching gaat het om een diepgaande en tegelijk rustige opbouw waarbij ik met beide partners een aantal dingen verken en bespreek. Wat verwacht je van je relatie, wat wil je echt? Wil je verder met de ander? Wanneer en hoe zijn er problemen ontstaan?

Dat is de opmaat naar een volgende en belangrijke stap – het besluit hoe verder te gaan. De coaching bestaat uit gesprekken en ook oefeningen. Door het bespreken van de oefeningen, en het nadenken over je reacties, krijg je meer inzicht in je onbewuste gedrag, je uitingen naar de ander – en de handelingen die onbewust een negatieve invloed op jullie relatie hebben.

Ik bied, indien nodig en gewenst, ook individuele regressietherapie. Tijdens die sessies keren we terug naar eerdere gebeurtenissen in je leven, en kijken daarbij ook naar hoe je houding naar anderen, en met name een liefdespartner, daardoor bepaald wordt. Wil je daarover meer informatie? Kijk dan bij de informatie over regressietherapie.