Voor kinderen

Therapie voor kinderen beoogt om kinderen en adolescenten op een speelse manier te laten kijken naar de verschillende oplossingen die ze kunnen kiezen voor problemen die ze ervaren. Door de bewustwording van keuzes, reacties en gevolgen leren ze te kiezen voor oplossingen die het beste voor hen zullen uitwerken. Hierdoor zullen ze zich gesterkt voelen, en meer zichzelf kunnen zijn.

Bij het werken met kinderen heeft Regressie- en Reïncarnatietherapie een heel bijzonder goed effect. Kinderen geven gemakkelijker aan wat hun problemen zijn en gaan veel makkelijker dan volwassenen in een ‘herbeleving’. Wat ouders en opvoeders als een probleem ervaren, is in heel veel gevallen de oplossing van het kind voor iets waar hij of zij last van heeft. Het doen van de Regressietherapie geeft het kind de gelegenheid om op jonge leeftijd iets aan de problemen, angsten, fobieën, nachtmerries te doen.

Kinderen kunnen ook last hebben van verlegenheid, weinig concentratie, niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, lichamelijke klachten zonder een medische oorzaak, bedplassen, pesten en gepest worden, agressie, boosheid, jaloezie, een ‘black-out’ bij examens en toetsen, rouw om het verlies van wie en wat dierbaar voor hen is, of de scheiding van hun ouders. Ze kunnen ook last hebben van gebeurtenissen – zelfs in een film – die traumatisch voor ze aanvoelt.

Helaas maken de kinderen ook die dingen mee, die we als volwassene mee maken, maar door hun leeftijd, en omdat ze weinig levenservaring hebben, komt het nog bij hen harder aan.

Ik raad u aan om uw kind te informeren over de therapie, en ook over de reden waarom u vindt dat hij of zij gebaat is bij het volgen van therapie.